İŞÇİNİN 4 AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE BAŞKA İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMASI

Yeni konu başlığımızda çalışan işçinin boşta geçen süre içerisinde başka bir işverenle çalışması durumuna dair bilgiler verilmiştir.

KARAR – İŞÇİNİN 4 AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE BAŞKA İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMASI

YARGITAY 22. HD., E. 2016/13257 K. 2017/23095 T. 26.10.2017 TARİHLİ KARARINDA;

“Dosya içeriğine göre; Mahkemece davalının davacıyı işe davetinin samimi olmadığının kabulü yerindedir. Ancak Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının davalı işyerinden çıktıktan sonra başka bir işyerinde çalışması bulunduğunu, buna göre boşta kaldığı sürenin dikkate alınacağı belirtilerek boşta geçen süre alacağı hesaplanması hatalıdır. Dairemiz kabulüne göre davacının işveren feshinden sonra boşta geçen süre içinde başka bir işveren nezdinde çalışmış ve bu işten gelir elde etmiş olması, işverenin dört aya kadar ücret ve diğer hakları ile ilgili yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu durumda, boşta geçen süre için geçersiz sayılan fesih tarihinden sonraki dört aylık ücret ve diğer hakların hesaplanması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay 22. HD., E. 2018/14171 K. 2018/24225 T. 12.11.2018 tarihli kararında;

“Dairemiz kabulüne göre davacının işveren feshinden sonra boşta geçen süre içinde başka bir işveren nezdinde çalışmış ve bu işten gelir elde etmiş olması, işverenin dört aya kadar ücret ve diğer hakları ile ilgili yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu durumda, boşta geçen süre için geçersiz sayılan fesih tarihinden sonraki dört aylık ücret ve diğer hakların hesaplanması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Görüleceği üzere Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları gereği işçi iş akdi feshedildikten sonraki 4 aylık süreç içerisinde başka bir işte çalışmış veya gelir elde etmiş olsa bile bu durum işverenin boşta geçen süre ücreti hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Yine işveren işe iade davasını kazanan işçinin 4 aylık boşta geçen süre ücretini ödemekle yükümlüdür.

Yargıtay Kararları ile ilgili yaralarımızı okumak için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

https://dengehb.com/category/yargitay-kararlari/

Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararları