Proje Açıklaması

  • Şirketler arası ticari uyuşmazlıklarla ilgili tüm davalar.
  • Haksız rekabete ilişkin davalar
  • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
  • Finansal kiralama sözleşmeleri ve davaları