İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama

İşçi kıdem tazminatı, işveren tarafından işten çıkarılan veya işyerinden kendi isteğiyle ayrılan işçiye ödenen bir tazminattır. İşçinin kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki hizmet süresi, son brüt ücreti ve kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılacak oranlara göre hesaplanır. Denge Hukuk Bürosu uzman ekibi, tazminatınızı eksiksiz hesaplamanız için size teknik destek veririz.

İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama -Kıdem Tazminatı Tutarı - Dengehb com

İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama – Kıdem Tazminatı Tutarı

İşçinin hizmet süresi, işe giriş tarihinden çıkış tarihine kadar geçen süreyi ifade eder. İşçinin kıdem tazminatı hesaplamasında, işçinin son brüt ücreti kullanılır.

Son brüt ücret, işçinin işyerindeki son ücretidir ve brüt olarak hesaplanır. Bu ücretin belirlenmesinde, işçinin prim, ikramiye, agi ve benzeri ödemeler de dahil edilir. İşçinin kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılacak oranlar ise, çalışanın iş yerindeki hizmet süresine göre belirlenir.

Tel: 0212 415 50 53

Türkiye’de, 2021 yılı itibariyle işçi kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

İşçinin hizmet süresi 1 yıldan az ise, kıdem tazminatı hesaplanmaz.
İşçinin hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar ise, her yıl için brüt ücretin 30 günlük tutarı hesaplanır ve bu tutar, işçinin çalıştığı yıl sayısıyla çarpılır. Elde edilen sonuç, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarını oluşturur.

İşçinin hizmet süresi 5 yıldan fazla ise, ilk 5 yıl için her yıl için brüt ücretin 30 günlük tutarı hesaplanır ve bu tutar, işçinin çalıştığı yıl sayısıyla çarpılır. Elde edilen sonuçlar toplanarak işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı belirlenir.

5 yılı aşan süreler için ise, her yıl için brüt ücretin 30 günlük tutarının 6 katı hesaplanarak, bu tutar işçinin çalıştığı yıl sayısıyla çarpılır ve sonuçlar toplanarak kıdem tazminatı tutarı oluşturulur.

İşveren tarafından işten çıkarmaya veya işçinin kendi isteğiyle ayrılmasına bağlı olarak ödenir. Ancak, işçi haklı nedenlerle işten çıkarılmışsa veya işveren tarafından haklı bir nedene dayanarak işten çıkarılmışsa, işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

İşçi Kıdem Tazminatı ve Diğer Tüm İşçilik Hesaplamaları

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde belirli bir süre çalışmasının ardından işveren tarafından işten çıkarılması veya işçinin kendi isteğiyle ayrılması durumunda ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin çalıştığı süreye, brüt ücretine ve çalıştığı yıl sayısına göre yapılır. Kıdem tazminatı hesaplamasında, işçinin son brüt ücreti ve çalıştığı yıl sayısı dikkate alınır. Bu hesaplamada, işçinin her yıl için brüt ücretinin 30 günlük tutarı hesaplanarak, bu tutar yıl sayısı ile çarpılır.

Kıdem Tazminatı ve Diğer Tüm İşçilik Hesaplamaları - Kıdem Tazminatı Hesaplama - Dengehb com

Kıdem Tazminatı ve Diğer Tüm İşçilik Hesaplamaları – Kıdem Tazminatı Hesaplama

Örneğin, işçinin son brüt ücreti 3.000 TL ise ve 10 yıl çalışmışsa, kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılabilir:
3.000 TL x 30 gün = 90.000 TL (yıllık brüt ücret)
90.000 TL x 10 yıl = 900.000 TL (kıdem tazminatı tutarı)

Kıdem tazminatı hesaplamasında, hesaplama esnasında dikkate alınacak brüt ücretin üst sınırı vardır. Bu üst sınır, 2021 yılı itibariyle 7.117,10 TL’dir. Yani, işçinin brüt ücreti 7.117,10 TL’den yüksek olsa bile, hesaplama yapılırken bu üst sınır dikkate alınır. İşçilik hesaplamaları, çalışanların ücretlerinin hesaplanması ile ilgilidir. İşçilik hesaplamalarında, brüt ücret, vergi kesintileri, sigorta primleri, damga vergisi, işsizlik sigortası primleri ve diğer kesintiler hesaplanır. Bu hesaplamalar, her ülkenin mevzuatına ve vergi sistemine göre değişebilir. Türkiye’de işçilik hesaplamaları, 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre yapılır. İşçilik hesaplamalarında, brüt ücret üzerinden vergi kesintileri, SGK primleri, damga vergisi ve işsizlik sigortası primleri hesaplanır. Bu hesaplamalarda kullanılacak oranlar, yine mevzuata göre belirlenir.

Denge Hukuk Bürosu İletişim

Denge Hukuk bürosu, kıdem tazminatı ve diğer tüm işçilik hesaplamaları konusunda hukuki danışmanlık vermektedir. Siz de iletişime geçerek hukuki konularda teknik destek alabilirsiniz.

Adres: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. No:31
Metropol Center İş Merkezi Kat:1 D:5 Merter / İSTANBUL