Proje Açıklaması

  • İş sözleşmesinin feshine, işten çıkarmaya dayalı işe iade ve kıdem, ihbar, fazla mesai v.s. tazminat davaları
  • İş kazalarından doğan veya çalışılan işyerindeki koşullardan kaynaklı tazminat davaları
  • İş yerinde çalışıldığı süre SGK da gösterilmeyen, primleri ödenmeyen işçinin sigortalılığın tespiti davaları
  • İşveren danışmanlığı kapsamında özlük dosyası işlemlerinin (tutanak, iş akdi feshi ihbarı, savunma istemi gibi) iş kanunları ve kapsamında takibi ; İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi
  • İşyerinin iş hukukuna, ilgili yasa ve mevzuatlara uyumlu hale getirilmesi
  • İşçi ve İşveren arasında ARABULUCULUK hizmeti verilmesi.