Proje Açıklaması

  • Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki El Atma davaları
  • Tapu ve ipotek, irtifak (intifa, şufa v.s) hakkı tesisi işlemleri
  • Kiralama işlemleri, kira sözleşmeleri hazırlanması ve kira ödemelerinin takibi
  • Gayrımenkuller üzerindeki ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyuu davası)
  • Müdahelenin men i ve  ecrimisil davaları
  • Tapu iptal ve tescil davaları