Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, çalıştığı süre ve son aldığı brüt ücret dikkate alınarak hesaplanan bir ödemedir. Kıdem tazminatı hesaplaması, 1475 sayılı İş Kanunu’na göre yapılır. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır konusunda Denge hukuk bürosu uzman ekibinden teknik destek alabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması - Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı -Dengehb com

Kıdem Tazminatı Hesaplaması – Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılan formül şöyledir:

(Kıdem tazminatı tutarı) = (Brüt ücret / 30) x (yıllık çalışma süresi) x (kıdem tazminatı oranı)
Burada, brüt ücret, işçinin son aldığı brüt maaştır. Yıllık çalışma süresi, işçinin işe başladığı tarihten son iş gününe kadar geçen süredir. Kıdem tazminatı oranı ise, işçinin çalıştığı süreye göre belirlenir ve %3 ile %5 arasında değişir.

Tel: 0212 415 50 53

Örneğin, bir işçi son üç yılda brüt 4.000 TL maaşla çalıştı ve iş sözleşmesi işveren tarafından sonlandırıldı. İşçinin toplam çalışma süresi ise 7 yıldır. Bu durumda, kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılabilir:
Kıdem tazminatı = (4.000 TL / 30) x (7 yıl) x (%4 kıdem tazminatı oranı) = 9.333,33 TL
Bu örnekte, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı 9.333,33 TL olacaktır. Ancak, kıdem tazminatının maksimum tutarı, 2021 yılı için 7.811,88 TL ile sınırlıdır.

5 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

5 yıllık kıdem tazminatı tutarı, işçinin son aldığı brüt ücrete, çalıştığı yıllara ve kıdem tazminatı oranına bağlı olarak değişir. Kıdem tazminatı oranı, işçinin çalıştığı yıl sayısına göre değişir ve yasal olarak en az %3, en fazla ise %5’tir.
Örneğin, bir işçi son 5 yılda brüt 5.000 TL maaşla çalıştı ve iş sözleşmesi işveren tarafından sonlandırıldı. Kıdem tazminatı oranı %4 olarak alındığında, 5 yıllık kıdem tazminatı tutarı şöyle hesaplanabilir:
Kıdem tazminatı = (5.000 TL / 30) x (5 yıl) x (%4 kıdem tazminatı oranı) = 6.666,67 TL
Bu örnekte, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı 6.666,67 TL olacaktır. Ancak, hatırlatmakta fayda var ki, kıdem tazminatı tutarı en fazla 7.811,88 TL olabilmektedir. Ayrıca, işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı, işverenin mali durumu, işçinin iş sözleşmesinde yer alan hükümler ve işçinin kusuru gibi faktörlere göre değişmektedir.

5 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar -Kıdem Tazminatı Formülü - Dengehb com

5 Yıllık Kıdem Tazminatı Ne Kadar -Kıdem Tazminatı Formülü

Denge HB ile Kıdem Tazminatı

Denge Hukuk Bürosu uzman ekibiyle birlikte kıdem kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusuna cevap bulabilirsiniz. Bizimle iletişime geçerek, kıdem tazminatınızı eksiksiz hesaplayabilirsiniz.

Adres: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. No:31
Metropol Center İş Merkezi Kat:1 D:5 Merter / İSTANBUL