1 Yıllık Kıdem Tazminatı Ücreti

1 yıllık kıdem tazminatı tutarı, çalışanın brüt ücreti, çalışma süresi ve çalışmanın sona erme şekline göre değişiklik gösterir.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Ücreti - Kıdem Tazminatı Formu - Kıdem Tazminatı Tavanı - Dengehb com

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Ücreti – Kıdem Tazminatı Formu – Kıdem Tazminatı Tavanı

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir işçinin kıdem tazminatı hesaplaması şu şekildedir:

İşçinin hizmet süresi 1 yıldan az ise kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.
İşçinin hizmet süresi 1 yıldan fazla 5 yıldan az ise, her tam yıl için brüt ücretin 30 günlük tutarı kadar kıdem tazminatı alır.
İşçinin hizmet süresi 5 yıldan fazla ise, her tam yıl için brüt ücretin 30 günlük tutarı kadar kıdem tazminatı alır. Ancak, işçinin hizmet süresinin 15 yıldan fazla olması durumunda, fazla olan her yıl için brüt ücretin 45 günlük tutarı kadar kıdem tazminatı alır.
Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 3.000 TL ise ve 3 yıl boyunca çalışmışsa, o işçiye 3 x 30 x 3.000 / 365 = 7.397,26 TL kıdem tazminatı ödenir.

Ancak, bu sadece bir örnektir ve kıdem tazminatı tutarı, çalışanın çalışma koşullarına göre değişebilir.

Kıdem Tazminatı Şartı

İş Kanunu’na göre, işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. İşyerinde geçen sürelerin bir yılı tamamlaması durumunda, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem Tazminatı Şartı - Kıdem Tazminatım Ne Kadar - Kıdem Tazminatı Ödemeleri - Dengehb com

Kıdem Tazminatı Şartı – Kıdem Tazminatım Ne Kadar – Kıdem Tazminatı Ödemeleri

Ancak, işçi kendi isteğiyle veya geçerli bir sebep olmadan işten ayrılırsa, kıdem tazminatı alamaz. Ayrıca, işçiye haklı nedenle işveren tarafından işten çıkarıldığı durumlarda da kıdem tazminatı ödenmez. Haklı nedenle işten çıkarma, işçinin iş sözleşmesini ihlal etmesi veya işyerinde ciddi bir disiplinsizlik veya kötü davranış sergilemesi durumunda geçerli olabilir. Bununla birlikte, işçiye kıdem tazminatı ödemesi gereken durumlarda, işveren kıdem tazminatını işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplar. Brüt ücret, işçinin maaşıdır ve vergi, prim ve diğer kesintiler dahil olmak üzere tüm kazançları kapsar.

Tel: 0212 415 50 53

Türkiye’de işçilerin kıdem tazminatı hakkı iş kanunu tarafından korunmaktadır. İşçi, işyerindeki hizmet süresi, brüt ücreti ve işten çıkış sebebine bağlı olarak kıdem tazminatı alabilir. Ancak, işçinin kendi isteğiyle veya haklı nedenle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödenmez.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Tutarı Ödemesi

Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda ödenir. İş sözleşmesi sona erme sebepleri arasında işveren tarafından işten çıkarma, işçinin istifa etmesi veya iş sözleşmesinin süresinin dolması gibi durumlar yer alabilir. İş sözleşmesinin sona erme şekline bağlı olarak işçiye ödenecek kıdem tazminatı tutarı da farklılık gösterebilir. Ayrıca, Türkiye’de işçilerin kıdem tazminatı alması için belli bir süre boyunca aynı işyerinde çalışmış olmaları gerekir. Bu süre en az 1 yıl olmakla birlikte, bazı iş kollarında farklı süreler de olabilir. Örneğin, deniz işlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için en az 6 ay çalışmış olmaları yeterlidir. İşçinin kıdem tazminatı hakkının doğması durumunda, işverenin ödeme yapması gereken tutar, işçinin son brüt ücreti ve çalıştığı yıl sayısına göre hesaplanır. Hesaplama sonucu bulunan tutar, işçinin kıdem tazminatı alacağı tutarı oluşturur. İşveren, kıdem tazminatını işçiye ödemezse, işçi yasal yollara başvurarak haklarını arayabilir.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Tutarı Ödemesi -Kıdem Tazminatı Hakları - Kıdem Tazminatı Formülü - Dengehb com

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Tutarı Ödemesi -Kıdem Tazminatı Hakları – Kıdem Tazminatı Formülü

Kıdem Tazminatınızı Hesaplayalım

Denge Hukuk bürosu ile 1 yıllık kıdem tazminatınızı eksiksiz olarak hesaplamak ister misiniz? O halde hemen iletişime geçiniz.

Adres: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. No:31
Metropol Center İş Merkezi Kat:1 D:5 Merter / İSTANBUL