Proje Açıklaması

  • Şirketler veya şahıslar için yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
  • Şirketler veya şahıslar tarafından açılacak davalar veya aleyhlerine açılan davaların takibi işleri
  • Şirketler veya şahıslar ın fatura, çek ve bono v.s dayalı alacaklarının tahsili için icra takibi, haciz işlemleri ile tasarrufun iptali davalarının takibi işleri.
  • Şirket ve şahısların mevcut çalışma alanları, koşulları ve düzenlerine göre şirket yetkilileri ve çalışanlarına önleyici hukuk kapsamında teknik eğitim ve bilgi verilmesi
  • Site yönetimleri, İş merkezi ve benzeri gayrımenkullerin yönetimi, kira ve aidat alacakları takibi, tahliye davaları ve haciz işlemlerine ilişkin hukuk danışmanlığı.