Proje Açıklaması

  • Fatura, Çek, Bono vs. alacakların tahsili için icra takibi başlatılması, takibi ile tahsilatın sağlanmasına yönelik gerekli etkin işlemlerin yapılması
  • Konkordato ve iflas davalarının takibi işi.
  • Borç tasfiye süreci takibi ve sulh sözleşmeleri
  • İcra hukuk davaları
  • Tasarrufun iptali davaları
  • Karşılıksız çek – ceza davaları