Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işçinin işveren tarafından işten çıkarılması durumunda, çalıştığı süre ve maaşı gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanan bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının hesaplanması ülkelere ve bölgelere göre değişebilir, bu nedenle örnek bir hesaplama yaparken, kıdem tazminatının hangi kurallara göre hesaplandığını bilmek önemlidir. Denge Hukuk bürosu uzmanları ile kıdem tazminatı örnek hesaplama formülüyle kıdem tazminatınızı eksiksiz hesaplayalım.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması - Tutarı - Süresi - Dengehb com

Kıdem Tazminatı Hesaplaması – Tutarı – Süresi – Denge HB

Türkiye’de kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin çalıştığı süre, son brüt ücreti ve kıdem tazminatı hesaplama tablosu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Tel: 0212 415 50 53

1 yıllık Kıdem Tazminatı Örnek Hesaplama

Aşağıda, bir işçinin 5 yıl boyunca aynı işyerinde çalıştığını ve son brüt ücretinin 5.000 TL olduğunu varsayarak, kıdem tazminatı hesaplama örneği verilmiştir:
İşçinin yıllık brüt ücreti: 5.000 TL x 12 = 60.000 TL
İşçinin çalıştığı yıl sayısı: 5
Kıdem tazminatı hesaplama tablosuna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı:
1 yıl çalışmış işçiler için 1 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
2 yıl çalışmış işçiler için 2 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
3 yıl çalışmış işçiler için 3 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
4 yıl çalışmış işçiler için 4 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
5 yıl çalışmış işçiler için 5 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
İşçi 5 yıl boyunca aynı işyerinde çalıştığı için 5 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı alacaktır.
İşçinin alacağı kıdem tazminatı: 5.000 TL x 5 = 25.000 TL
Bu örnekte, işçi 5 yıl boyunca aynı işyerinde çalıştığı ve son brüt ücretinin 5.000 TL olduğu varsayıldığı için, kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin son 5 yıllık brüt ücreti olan 25.000 TL esas alınmıştır. Ancak kıdem tazminatı hesaplama tablosu, çalışılan süre ve son brüt ücret gibi faktörlere göre değişebilir, bu nedenle her hesaplama örneği farklı olabilir.

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Örnek Hesaplama - İstanbul Kıdem Tazminatı - Dengehb com

1 Yıllık Kıdem Tazminatı Örnek Hesaplama – İstanbul Kıdem Tazminatı – Denge HB

10 Yıllık Kıdem Tazminatı Hesaplama

Başka bir örnek üzerinden kıdem tazminatı hesaplama sürecini daha da açıklayabilirim.
Varsayalım ki bir işçi 10 yıl boyunca aynı işyerinde çalışmıştır ve son brüt ücreti 8.000 TL’dir. Bu durumda kıdem tazminatı hesaplama tablosuna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
İşçinin yıllık brüt ücreti: 8.000 TL x 12 = 96.000 TL

İşçinin çalıştığı yıl sayısı: 10
Kıdem tazminatı hesaplama tablosuna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı:

1 yıl çalışmış işçiler için 1 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
2 yıl çalışmış işçiler için 2 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
3 yıl çalışmış işçiler için 3 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
4 yıl çalışmış işçiler için 4 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
5-15 yıl arası çalışmış işçiler için her yıl için 5 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı
15 yıl ve üzeri çalışmış işçiler için her yıl için 6 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı

İşçi 10 yıl boyunca aynı işyerinde çalıştığı için 10 yıl için 5 brüt maaş tutarında (10 x 5 = 50) kıdem tazminatı alacaktır.
İşçinin alacağı kıdem tazminatı: 8.000 TL x 50 = 400.000 TL
Bu örnekte, işçi 10 yıl boyunca aynı işyerinde çalıştığı ve son brüt ücretinin 8.000 TL olduğu varsayıldığı için, kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin son 10 yıllık brüt ücreti olan 80.000 TL esas alınmıştır. Kıdem tazminatı hesaplama tablosu, çalışılan süre ve son brüt ücret gibi faktörlere göre değişebilir, bu nedenle her hesaplama örneği farklı olabilir.

10 Yıllık Kıdem Tazminatı Hesaplama - Kıdem Tazminatı Şartları - Dengehb com

10 Yıllık Kıdem Tazminatı Hesaplama – Kıdem Tazminatı Şartları – Denge HB

Denge Hukuk Bürosu İletişim

Kıdem tazminatı örnek hesaplaması formunu doldurarak uzmanlar eşliğinde tazminatınızı hesaplayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için Denge Hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. No:31
Metropol Center İş Merkezi Kat:1 D:5 Merter / İSTANBUL