Proje Açıklaması

  • Anonim ve Limited şirket kuruluşları, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevi nin değiştirilmesi
  • Şirketlerin kuruluş ile tasfiye süreci arasındaki tüm aşamalarda şirketlere hukuksal destek sağlanması ile azlık ve hissedar haklarının korunması, gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye süreci takibi
  • Ortaklık ve hisse devri
  • Şirket birleşmesi veya devralınması