Hamilelik Sebebi ile İşten Çıkarılma Durumu

Hamilelik ve Doğum Sebebi ile İşten Çıkarılma Durumunda Yargıtay Kararı.

 

KARAR – HAMİLELİK SEBEBİ İLE FESİHTE AYRIMCILIK TAZMİNATI

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/1423 K. 2019/11167 T. 15.5.2019 KARARINDA;

“Dosya içeriği ve mail yazışmalarına göre, davacı işçinin işyerinde olumsuzluklara neden olan bir çalışmasının bulunmadığı ya da aksine yaptığı çalışmaların yöneticisi tarafından takdir edildiği durumda. Davacının 04.07.2014 tarihli hastane yazısı ile hamileliğini davalı işverenliğe bildirdiği, ardından davacının yöneticisi tarafından işyeri insan kaynakları müdürlüğüne yazılan 05.07.2014 tarihli yazıda, davacıdan verim alınamadığı gerekçesiyle kendisiyle çalışmak istenmediğinin bildirildiği, bunun üzerine işverence iş sözleşmesinin 07.07.2014 tarihinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Dosyadaki mevcut delil durumuna göre davacının hamileliği nedeniyle ayrımcılık yapılarak iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakta olup, ayrımcılık tazminatının koşulları oluşmuştur. Davalı işveren ise 4857 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin son fıkrasına göre bir ihlalin mevcut olmadığını kanıtlayamamıştır. Mahkemece davacının çalışma süresi de dikkate alınarak ilgili yasanın 5. maddesi kapsamında ayrımcılık tazminatına hükmedilmesi gerekir. Ayrıca tazminat talebinin reddine karar verilmesi hatalıdır…”

Hamilelik Sebebi ile İşten Çıkarılma Durumunda Bilinmesi Gerekenler

Yani Yargıtay kadın işçinin sırf hamile olması sebebi ile işten çıkarılması durumuna açıklama getirmiştir. Yani ayrımcılık tazminatı bakımından ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir şekilde gösteren bir durum olarak kabul etmiştir. Böyle bir durumda işveren işçinin hamile olması dışında başka bir sebeple iş akdinin feshedildiğini ispat etmekle yükümlüdür. İşveren eğer ispat edemezse ne olur peki bu durumda?  Bahsettiğimiz Yargıtay kararı uyarınca işverenin ayrımcılık tazminatı olarak işçinin en az 1 en fazla 4 aylık ücreti tutarında tazminat ödemesine hükmedilir.

 

İletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Yargıtay ile ilgili kararları okumak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

https://dengehb.com/category/yargitay-kararlari/