Bedelli Askerlik ve Kıdem Tazminatı

Bedelli askerlik durumda İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Nedir veya Kıdem Tazminatı hakkı var mıdır? Bu makalemizde sizlere askerlik ile ilişkisi olanların kıdem tazminatına yönelik Yargıtay kararı metni verilmiştir. Kıdem Tazminatı haklarınıza yönelik detay bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

KARAR  – BEDELLİ ASKERLİK VE İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI

İSTANBUL BAM 28. HD 26/12/2019 TARİHLİ, 2019/3156 E., 2019/3356 K. SAYILI KARARI

“İş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshedilmiş sayılabilmesi için: İşçinin işten ayrılması ile askere gidiş tarihi arasında uzun bir süre geçmemiş olmalıdır. Bu bağlamda feshin nedeninin askere gitme olduğunu kabul etmeye imkan sağlayacak makul bir süre olmalıdır.

Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından işçinin iş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshetmesi yeterlidir. Askerliğin kısa süreli ya da bedelli olması önem taşımaz. 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi “Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla” işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanacağını düzenlemekle yetinmiş, muvazzaf askerlik hizmetinin ne şekilde yapılacağıdır. Diğer bir ifade ile fiilen mi yoksa bedel ödemek suretiyle mi yapılacağı konusunda bir ayrım yapmamıştır. Bu bağlamda bedelli askerlik suretiyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayılmak için işyerinden ayrılan işçinin de kıdem tazminatına hak kazanması gerekir.

Bu durumda 2018 yılı bedelli askerlik uygulamasında, temel askerlik eğitimini tamamlayarak bedelli askerlik yapan işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. İşçinin bir yandan 7146 sayılı Kanunda getirilen ücretsiz izin hakkı vardır. Ayrıca öte yandan da 1475 sayılı Kanunda öngörülen kıdem tazminatını talep etme hakkı da vardır. İşçinin bu bağlamda seçim hakkı vardır.”

Nitekim bahsedilen Bölge Adliye Mahkemesi Kararında işçinin bedelli askerlik sebebi ile iş akdini feshetmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde haklı sebeple fesih saymıştır. İşçinin askere gitmeden makul bir süre önce iş akdini askerlik sebebi ile feshetmesinin yeterli olduğuna yer vermiştir. Zira askerliğin kısa süreli veya bedelli olmasının kıdem tazminatına hak kazanma bakımından önemi bulunmamaktadır. Bedelli askerlik hizmeti için dahi olsa askerlik sebebi ile fesihte işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İletişim sayfamızı ziyaret ederek profesyonel destek alabilirsiniz.

Kıdem Tazminat hesaplamaları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı haklarının ne olduğuna yönelik makalemize göz atabilirsiniz.