Uzun Yıllar Çalışan İşçinin İstifa Durumu

Uzun yıllar boyunca çalışan işçinin durumu. Aşağıda Yargıtay’ın kararına dair bilgi verdik.

Uzun yıllar boyunca çalışan işçinin istifası durumda ne gibi sonuçlar çıkmaktadır? Yargıtay’ın bu konudaki kararı ne yönde oldu? Konuya dair aşağıdaki Yargıtay kararına göz atabilirsiniz.

https://dengehb.com/category/yargitay-kararlari/

KARAR – UZUN YILLAR ÇALIŞAN İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2015/4910 KARAR NO. 2016/14695, 22.9.2016 TARİHLİ KARARINDA;

“…Somut olayda davacı verdiği dilekçeyle ailevi nedenlerle işten ayrıldığını bildirmiş ise de iş yerinde 5 yılı aşkın kıdemi bulunan ve işçilik alacakları ödenmemiş işçinin haklarından vazgeçerek işi kendiliğinden bırakması hayatın olağan akışına uygun değildir…” demiştir.

Bir işveren yanında uzun yıllar çalışan işçi, iş akdini haklı nedenle feshetmesine rağmen işveren işten çıkışının istifa ile sonlandığını iddia edebilir veya işten çıkış kodunu “kod:3” olarak bildirebilmektedir. Fakat Yargıtay işçinin bu denli uzun yıllar çalışmasına istinaden kıdem tazminatına zeval getirecek şekilde iş akdini feshetmesinin olağan olmadığına kararlarında yer vermiştir.

Yani işçinin uzun yıllar emek verdiği işyerinden tüm haklarından vazgeçerek ayrılması hayatın olağan akışına ters olduğundan fesih sebebinin detaylıca araştırılması gerekmektedir. Bu da uzun yıllar bir işveren nezdinde çalışan işçilerin haklarını ararken işverenin tek taraflı işlemlerine karşı işçiyi koruyacak nitelikte bir karardır.

Yukarıda verilen açıklamaya göre alınacak kararın işçiyi veya emekçiyi korumaya yönelik olduğudur. Çalıştığınızı kurumdaki size karşı yapılan haksızlık eylemleri ile karşı karşıya gelmeniz durumda, Denge Hukuk Bürosu size profesyonel danışmanlık hizmetini vermektedir.

Hukuk büromuzu ziyaret edebilir veya telefon bağlantısı ile iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın siz veya bir başkasının yaşamış olduğu hukuksal problemlerin çözümü için kurumsal bir firma ile çalışmanız, çözüm odaklı sonuçlanmasına vesile olacaktır.

Daha profesyonel danışmanlık bilgisi için iletişime geçebilirsiniz.