İş Hukuku Yargıtay Kararları Denge Hukuk Bürosu

İstanbul Denge Hukuk Bürosu Avukatlık Danışmanlık firması olarak faaliyetimiz 2001 yılında başladı. Avukat Muhammet Akif DEMİREZEN ve Avukat Ömer GEYİK tarafından kurulmuştur. 20 yılı aşkın deneyimi hizmet veriyoruz. Gerek bireysel ve kurumsal faaliyetlerimizi yürüyoruz. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplama

İstanbul Hukuk Danışmanlık

Yargıtay kararları ile ilgili makalelerimize göz atın.

İşvereni̇n İş Akti̇ni̇ Hakli Nedenle Feshi̇

By |2019-12-17T20:41:25+00:00Aralık 8th, 2019|İş Hukuku Yargıtay Kararları|

09.05.2019 tarihinde www.milliyet.com.tr’de “Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Flaş karar...” başlığıyla çıkan Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararı. İşçinin uzun süren sağlık sorunları nedeniyle işveren tarafından iş sözleşmesinin derhal feshedilmesine yönelik olarak İçtihat Birleştirme Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterlidir. Dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınması gerekmemektedir.

 0

Mesai Arkadaşlarının Dedi̇kodusunu Yapan İşçi̇

By |2020-05-04T13:59:14+00:00Aralık 6th, 2019|İş Hukuku Yargıtay Kararları|

16.09.2019 tarihinde www.sozcu.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal karar! Dedikoducu işçiye tazminat yok” başlığıyla çıkan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı. Çalıştığı iş yerinde mesai arkadaşlarının dedikodusunu yapan işçi, tazminatsız şekilde kovuldu. Mahkemenin yolunu tutan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, mesai arkadaşlarına iftira atan, onların dedikodusunu yapan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı.

 0

Ayrımcılık Tazmi̇natı

By |2019-12-17T20:29:27+00:00Aralık 5th, 2019|İş Hukuku Yargıtay Kararları|

17.08.2019 tarihinde www.ahaber.com.tr “Yargıtay'dan emsal karar: Hamile işçiyi çıkaran ayrımcılık tazminatı ödeyecek.” başlıklı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Daire, milyonlarca kadın işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, kadın işçinin hamileliği sebebiyle iş akdini fesheden işverenin ayrımcılık tazminatı ödemesine hükmetti.

 0

Tazmi̇natsiz İşten Çikarma

By |2019-12-17T20:28:36+00:00Aralık 5th, 2019|İş Hukuku Yargıtay Kararları|

20.08.2019 tarihinde www.sozcu.com.tr’de “İş yerinde sigara içen işçi kovuldu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı. Bursa'da, tekstil dokuma fabrikasında özel bölüm ayrılmasına rağmen yanıcı maddelerin bulunduğu alanda sigara içen işçi, tazminatsız işten atıldı. Mahkemenin işe iade ettiği işçi, Yargıtay'dan gelen haberle sarsıldı. Yüksek mahkeme, iş yerinde sigara içen işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı.

 0

Tazmi̇natsız İşten Çıkarma (Ci̇nselli̇k İçeren Si̇telere Gi̇ri̇ş)

By |2019-12-17T20:43:01+00:00Aralık 4th, 2019|İş Hukuku Yargıtay Kararları|

15.08.2019 tarihinde www.milliyet.com.tr’de “Yargıtay kararını verdi! İş yerinde bunu yapan tazminatsız kovulacak” başlığıyla çıkan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. İş yerindeki bilgisayardan porno içerikli internet sitesine giren işçi, tazminat bile ödenmeden işten kovuldu. Patrona karşı dava açan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, emsal nitelikteki kararıyla; işyerine ait bilgisayardan cinsellik içeren sitelere giriş yapan işçilerin işten atılmasına yeşil ışık yaktı.

 0

İsti̇fa Eden İşçi̇ye Kesi̇nli̇kle İhbar Tazmi̇natı Ödenmez

By |2019-12-17T20:42:56+00:00Aralık 3rd, 2019|İş Hukuku Yargıtay Kararları|

08.07.2019 tarihinde www.milliyet.com.tr’de “Yargıtay son noktayı koydu! İşinden istifa eden...” başlığıyla çıkan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararı. Daire, milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, istifa eden işçiye kesinlikle ihbar tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 0
Go to Top