Miras Hukuku

2019-12-19T20:41:40+00:00
 • Muris Muvazaası nedeni ile tapu iptal ve tescil davaları
 • Tenkis davaları – saklı pay davaları
 • Mirasçılılk belgesi, veraset ilamı çıkarılması
 • Mirasın reddi davası
 • Vasiyetin açılması ve iptali davaları

Aile ve Kişiler Hukuku

2019-12-19T20:42:10+00:00
 • Boşanma davaları
 • Velayet ve kişisel ilişki tesisi
 • Mal rejimlerine ilişkin katkı payı, katılma alacağı, değer davalar
 • Tedbir, Yoksulluk ve İştirak Nafakası ile maddi- manevi tazminat davaları
 • Vesayet davaları, vasi atanması
 • Kayyım atanması davaları
 • Evlat edinme davaları
 • Nesebin düzeltilmesi  veya nesebin reddi davaları
 • İsim ve soyisim düzeltilmesi, değiştirilmesi, nüfus kayıt düzeltme davaları
 • Yaş düzeltilmesi  ve Kaza-i rüşt davaları
 • Boşanma, velayete dair yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

Şirketler Hukuku

2019-12-19T20:42:25+00:00
 • Anonim ve Limited şirket kuruluşları, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevi nin değiştirilmesi
 • Şirketlerin kuruluş ile tasfiye süreci arasındaki tüm aşamalarda şirketlere hukuksal destek sağlanması ile azlık ve hissedar haklarının korunması, gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye süreci takibi
 • Ortaklık ve hisse devri
 • Şirket birleşmesi veya devralınması

İcra Hukuku

2019-12-19T20:42:37+00:00
 • Fatura, Çek, Bono vs. alacakların tahsili için icra takibi başlatılması, takibi ile tahsilatın sağlanmasına yönelik gerekli etkin işlemlerin yapılması
 • Konkordato ve iflas davalarının takibi işi.
 • Borç tasfiye süreci takibi ve sulh sözleşmeleri
 • İcra hukuk davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Karşılıksız çek – ceza davaları
Go to Top