Proje Açıklaması

  • Muris Muvazaası nedeni ile tapu iptal ve tescil davaları
  • Tenkis davaları – saklı pay davaları
  • Mirasçılılk belgesi, veraset ilamı çıkarılması
  • Mirasın reddi davası
  • Vasiyetin açılması ve iptali davaları