Proje Açıklaması

 • Boşanma davaları
 • Velayet ve kişisel ilişki tesisi
 • Mal rejimlerine ilişkin katkı payı, katılma alacağı, değer davalar
 • Tedbir, Yoksulluk ve İştirak Nafakası ile maddi- manevi tazminat davaları
 • Vesayet davaları, vasi atanması
 • Kayyım atanması davaları
 • Evlat edinme davaları
 • Nesebin düzeltilmesi  veya nesebin reddi davaları
 • İsim ve soyisim düzeltilmesi, değiştirilmesi, nüfus kayıt düzeltme davaları
 • Yaş düzeltilmesi  ve Kaza-i rüşt davaları
 • Boşanma, velayete dair yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi