Proje Açıklaması

  • Türk Vatandaşlığı işlemleri başvurusu ve takibi
  • Vatandaşlık müracaatının reddi halinde İdari yargıda dava açılması ve takibi
  • İkamet (Oturum) teskeresi müracaatı ve takibi
  • Çalışma izni alınması hakkında danışmanlık
  • Yabancı şahısların idari işlem ve davalarının takibi