Proje Açıklaması

  • İdari mercilere başvuru ve itirazların yapılması
  • Tam yargı davaları
  • İptal davaları
  • Vergi uyuşmazlığı, ödeme emri iptal davaları
  • İmar Planları, 18. Madde uygulaması iptali davaları,
  • Hukuki el atma davaları,