Proje Açıklaması

  • Marka ve Patent davaları
  • Markaya ve Patente tecavüzün önlenmesi
  • Telif, Fikri ve Sınai haklar
  • Ticari sır niteliğindeki fikri hakların korunması
  • Tespit ve kanun kapsamında ceza davaları