Proje Açıklaması

  • Soruşturma ve her aşamada ceza dava süreci takibi
  • İcra hukuku ceza davaları
  • Kambiyo evraklarına ilişkin ceza davaları
  • Fikri ve sınai haklara ilişkin ceza davaları
  • Vergi hukukundan doğan ceza davaları