Kıdem Tazminatı

By |2022-11-29T08:43:44+00:00Aralık 9th, 2019|İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı|

23.09.2019 tarihinde www.haberturk.com’da “Yargıtay’dan özel okul öğretmenlerini sevindiren karar” başlığıyla çıkan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı. Yargıtay, özel okul öğretmenlerini sevindiren bir karar aldı. Yargıtay, yıllık sözleşme ile çalışan öğretmenlerin sözleşmesi işverence yenilenmediği takdirde kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay’ın kararı, özel okullarda görev yapan on binlerce öğretmeni ilgilendiriyor. Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 0
Go to Top